Orthodon

LINDENDREEF 69 | 2320 HOOGSTRATEN | 03 314 45 40

.

DE MERODELEI 161 I 2300 TURNHOUT I 014 41 26 31

--

Disclaimer

Line

Vrijwaring

Aan de internetsite van Orthodontiepraktijk Orthodon is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontiepraktijk Orthodon, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Orthodon NV aangeboden informatie, etc. dienen binnen Belgische normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontiepraktijk Orthodon pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

---
---

Orthodon NV I De Merodelei 161 I 2300 Turnhout I 014 41 26 31 | praktijk@orthodon.be | BE 0452.689.991